Sommarhus i vintermorgon

Det var länge sedan
Länge sedan jag var här
Här i mitt sommarhus
Huset i min Moneträdgård
Trädgården som nu vilar i vintern
Vintern som har lite snö
Snön som nu glittrar i solen
Solen som just stigit upp
Upp på den ljusblåa himlen
Himlen som ljusnar till dagen
Dagen som precis har vaknat
Vaknat till en vacker morgon