Digital vardag och Pokémon Go

Den senaste veckan har Pokémon Go figurerat i sociala media och även härhemma. Min son fick helt plötsligt lust att ta promenader!  😀

I sociala medier diskuteras för och nackdelar med denna app. Exempel på personer som fastnar i staket och zombie varning. Förra veckan kunde vi i vår lilla sommarstad se ungdomar som tillsammans letade Pokémon ute bland människorna på gator och torg. 🙂

Skolan varnas för faran samtidigt finns tips om hur den kan användas i undervisningen. Ett tips är att fånga upp de olika artiklarna och använda dessa inom argumentation tillsammans med eleverna. Det tycker jag verkar ett spännande upplägg. För vi kommer nog att få se och höra diskussioner om Pokémon Go när skolan startar. Det blir ännu en anledning till att många vill förbjuda mobiler i skolan. Så argumentation blir ett aktuellt ämne! 😉

Från läroplanen i Svenska:

Syftet:
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll:

Tala, lyssna och samtala

  • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Kunskapskraven år 6 betyg E:
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Hösttermin och planering i engelska

Juli månad närmar sig slutet och augusti står för dörren. Det är klart att tankarna går till skolan och höstterminens start.

Jag har redan funderat på hur engelskan skall läggas upp och som inspiration har jag tittat in på Outi´s sida webenglish.se . Bland annat funderar jag på lite skattjakt, “Pirates” i September, men först starta med “Autumn – Fall”. Det lockar mig att jobba mer med teman i engelska och under Themes får jag många idéer om vad vi kan jobba med. Här finns också länkar till sidor med engelska material.

Höstterminen har startat i mina tankar.  Tack Outi, min gamla engelskafröken, för alla tips!;-)