Plantering och omplantering

Idag har det blivit omplantering av alla frodande plantor. Så nu har jag krukor överallt!  😀  Plantor som väntar på att bli utplanterade när risken för frost är över.

Våren rusar i Delångersån