Morgon och Kväll

Morgonljus i Delångersån åt väster.
Kvällsljus i Delångersån åt väster.
Morgonljus åt öster.
Kvällsljus åt öster.

Havet och återförening