Bävergnag

Det blev en fin dag trots irritation över bäverns aktivitet i området.

Nu är bävergnaget som hotade vår sjöbod omhändertaget.