Skördetröskor från en annan tid

Skördetröska märke Bergsjö Reform

Vi har en skördetröska som står på vår loge och tar plats.
Den är tillverkad på Svenska Tröskverksfabriken i Bergsjö, Hälsingland.
Jag undrar om det kan finnas intresse någonstans för denna maskin från början av nittonhundratalet.

Skördetröska
Märke sädessorterare Grönkvist Mekaniska

Om det nu inte finns intresse för denna så kanske en sädessorterare? Den är också från samma tid och tillverkad på Grönkvist mekaniska verkstad AB i Katrineholm.

Sädessorterare
Beskrivning sädessorterare
Beskrivning medföljer i tillbehörslådan där även alla “galler” för sorteringen finns.
Såmaskin
Eller varför inte börja från början med att skaff en såmaskin. Även till denna finns en beskrivning. Den är tillverkad av Aktiebolaget Vesterås Landtbruksmaskiner i Morgongåfva. På denna står också med blyerts vad och var man sådde och vilket datum och år. T.ex. 1926, 21 maj …
Beskrivning såmaskin
Det är bara att välja eller köpa alla tre. 😀